Jeżeli już potrzebujemy profesjonalnej wyceny finansowej albo aktuarialnej, musimy skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w takich usługach dostarczając raporty zarówno różnym firmom, jak też instytucjom. Powinno się zaznaczyć, że firma aktuarialna to doświadczeni aktuariusze, którzy specjalizują się w wycenie różnych podmiotów gospodarczych, ale także wartości prawnych a także niematerialnych.
Jak wygląda wycena aktuarialna?
Trzeba wyjaśnić, że wycena aktuarialna jest potrzebna w znaczącej liczbie sytuacji, na przykład w sytuacji zakupu firmy, jej dystrybucji albo także połączenia różnorakich jej części lub działów.

Taka wycena powinna być zlecona również w sytuacji fuzji spółek, czy toczących się procesów dotyczących danej firmy (źródło: wyceny aktuarialna). Nie zapominajmy też o tym, że wycena finansowa i aktuarialna tyczy się nie tylko prywatnych firm, ale też instytucji oraz jej działów. Przy tym, przez aktuariuszy wyceniane są także wartości niematerialne oraz prawne, w głównej mierze tj. patenty, znak towarowy czy relacje z klientami. Takie wyceny potrzebne są w sytuacji przejęć czy procesu fuzji (zobacz: wycena spółki). Przy tym firma aktuarialna organizuje wyceny, które pozwalają na zweryfikowanie zdolności kredytowej. Wycenie podlegają też instrumenty finansowe, tj. pożyczki i należności swoje czy aktywa finansowe. Warto pamiętać także o tym, że wycena dotyczy rezerw, które są przeznaczone na koszty powiązane z naprawami gwarancyjnymi. Więc dotyczy firm oferujących sprzedaż różnych produktów, które muszą uwzględnić w swoim budżecie finanse przeznaczone na naprawy gwarancyjne.

Polecam: biuro aktuarialne.