Zdarzenia drogowe niekiedy kończą się bardzo przykrymi konsekwencjami, takimi jak złamana ręka i wizyta w szpitalu. Powinniśmy być świadomym, że jak osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. Odszkodowanie z OC sprawcy powinno być wypłacone w odpowiedniej wysokości, tak by wystarczyło na pokrycie strat.

Odszkodowanie z OC sprawcy – co należy mieć świadomość tego?
Głównie musimy zabiegać o to, ażeby odszkodowanie zostało nam wypłacone w terminie oraz w adekwatnej wysokości, ponieważ częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżenie wartości wypłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania. Warto pamiętać więc o tym, aby zgromadzić odpowiednią dokumentację, która potwierdza poniesione środki finansowe na odzyskanie zdrowia, jak także naprawę uszkodzonego mienia czy pojazdu. Odszkodowanie komunikacyjne wypłacane jest OC sprawcy, a więc przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym sprawca wypadku ma podpisaną umowę na OC. To właśnie ta firma ubezpieczeniowa zgodnie z prawem zobowiązana jest do wypłacenia zadośćuczynienia albo odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w zajściu drogowym. Pamiętajmy również o tym, że odzyskanie odszkodowania jest możliwe nawet długo po zdarzeniu drogowym, zgodnie z panującymi przepisami jest to dosłownie 20 lat. Jeśli więc na początku nie byliśmy w stanie odzyskać odszkodowania z tytułu wypadku, nadal możemy to zrobić, gromadząc odpowiednią dokumentację.

Warto sprawdzić: Odszkodowanie komunikacyjne.