Wiele firm ma problem z nieuregulowanymi przez kontrahentów długami. Jest to poważne utrudnienie w funkcjonowaniu firmy, dlatego wiele firm decyduje się wejść na drogę prawną, o ile nierzetelności wydłużają się w czasie i dłużnicy nie zamierzają ich dobrowolnie spłacić. W takim przypadku można korzystać z różnorakich narzędzi prawnych, między innymi takich jak tytuł egzekucyjny.

Jak odzyskać należność od kontrahenta?
Oczywiście wejście na drogę prawną jest wyjściem ostatecznym, w każdej chwili nie gorzej na początku skorzystać z rozwiązań polubownych. Jeśli jednakże nie widzimy szansy na odzyskanie wierzytelności, wówczas pozostaje nam droga prawna, a więc wykorzystywanie z takich sposobów, jak na przykład tytuł wykonawczy. Trzeba mieć świadomość, że zarówno tytuł wykonawczy jak też egzekucyjny to dokumenty urzędowe, które służą w celu odzyskania wierzytelności od dłużnika. Głównie dzięki tytułowi egzekucyjnemu możemy ubiegać się o należność przy udziale komornika. Ten rodzaj dokumentu prawnego może mieć formę orzeczenia sądu albo w wyroku sądowego albo również aktu notarialnego. Warto także podkreślić, że tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności nie znaczy, że możemy zwrócić się do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Ażeby zacząć egzekucję, należy uzyskać klauzulę wykonalności dla tytułu egzekucyjnego. Wówczas może rozpocząć się egzekucja komornicza wykonywana przez komornika sądowego. Warto zatem poznać informacje na ten temat, aby być bardzo dobrze przygotowanym do odzyskania należności od dłużnika.

Polecana strona: tytuł wykonawczy.