Jeżeli już ponieśliśmy straty w wyniku wypadku drogowego lub w miejscu pracy, to wówczas powinno się ubiegać się o odszkodowanie, które wypłacane jest przykładowo przez firmę ubezpieczeniową. Podstawą roszczenia jest zgromadzenie stosownej dokumentacji, która potwierdza poniesione straty oraz pieniądze przeznaczone na przykład na powrót do zdrowia. Warto pamiętać, że szkoda z OC sprawcy powinna być wypłacona w odpowiedniej wysokości, która całkowicie pokrywa poniesione przez nas straty.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela – co warto wiedzieć?
Przede wszystkim odszkodowanie może być wypłacane w bardzo wielu przypadkach, nie są to wyłącznie wypadki drogowe przy stłuczki. Do tej dziedzinie zdarzeń zalicza się także wypadek w pracy. Standardowo w takim przypadku odszkodowanie jest poszkodowanemu pracownikowi wypłacane z zakładu ubezpieczeń społecznych. Warto dodać jednakże, że jeżeli doszło do naruszenia zasad BHP w miejscu pracy, to wtedy możemy ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy. Ostatecznie sprawę można skierować do sądu, jeżeli już ubezpieczyciel albo pracodawca uchyla się od obowiązku wypłaty należnego odszkodowania. Oczywiście podstawą jest uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku osoba poszkodowana musi podjąć konieczne kroki, które pozwolą jej powrócić do codziennego funkcjonowania, a zatem przykładowo podjąć się leczenia, rehabilitacji czy terapii. Jeśli mamy problem z uzyskaniem odszkodowania, wówczas możemy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, które specjalizują się w prowadzeniu takich spraw.

Źródło: szkoda z OC sprawcy.