Dezynsekcja to uciążliwy i niekomfortowy proces pozwalający na pozbycie się niechcianych pasożytów, które wkroczyły na teren mieszkania, biura czy inne powierzchni użytkowej. Zabieg ten jest niezbędny w przypadku plagi pluskiew, pcheł, rybików, prusaków, much, karaluchów i innych. Jakie odznacza się metody deratyzacji? Jak długo trwa zwalczanie pluskwy? Jak postępować po działaniach dezynsekcyjnych?Metody dezynsekcji pluskiew.

Dezynfekcja to proces przeprowadzany wieloma metodami. Sposób działania zależy od wielu czynników, którymi są m.in. rodzaj pasożytów, typ i wykorzystanie pomieszczenia, możliwości klienta, itd. Odpluskwianie może odbywać się kilkoma z wielu technik (dodatkowe informacje: deratyzacja). Do najczęściej wykorzystywanych można zaliczyć:- metodę chemiczną trójfazową – rotacyjna – wielokrotność zabiegu w procesie trzech działań chemicznych. – metoda zamgławiania ultraniskoobjętościowego ULV – zastosowanie mgły chemicznej, docierającej w każdą szczelinę wnętrza. – metoda wymrażania suchym lodem – z zastosowaniem specjalistycznych technologii i maszyn produkujących suchy lód. Metoda dająca natychmiastowy efekt, jak również nie wpływająca negatywnie na zdrowie i samopoczucie organizmów żywych (polecana strona: zwalczanie prusaków).Jak długo trwa zwalczanie pluskwy?Czas zwalczania pluskwy uzależniony jest od dobranej metody, jak też wielkości zainfekowanej powierzchni. Niektóre metody trzeba powtarzać kilkakrotnie – co wydłuża czas działania. Inne techniki pozwalają zwalczyć pasożyty natychmiastowo a efekty widoczne są w tym samym momencie po procesie odpluskwiania. Jak postępować po deratyzacji?Wnętrze, w którym została przeprowadzana dezynsekcja powinno być opuszczone na co najmniej kilka godzin. Kolejno trzeba wywietrzyć pomieszczenie, a także z dużą dokładnością umyć powierzchnie traktowane środkami dezynsekcji.

Źródło: dezynfekcja.